Безплатна доставка за цялата страна!1


 Продукт: Гатанки-смятанки 2 - 3-4 клас Математика
Гатанки-смятанки 2

Все по-често математиката в долен курс се възприема само като възможности за бързо и точно пресмятане. Разгледан така, предметът не предлага приключение и изследователска мисловна дейност. „Гатанки-смятанки - 2” предоставя комплекс от съпътстващи умения за изграждане на нивото на абстракция. Продуктът съдържа елементи от логиката, информатиката, геометрията и аритметиката. Въвежда всички необходими базисни символи, означения и понятия предвидени в програмата на МОН по математика за тази възраст.

Цена: 15.00 лв. За повече информация Поръчай
 Продукт: Гатанки-смятанки 1 - 1-2 клас Математика
Гатанки-смятанки

Обучението по математика за начален курс е базисно. То е комплекс от пространствени умения, сравнение и анализ, последователност на събитията, признаци на предметите, логическа връзка. „Гатанки-смятанки - 1” е ефективен инструмент за мислене, детски подход към последователността в действията, достъпна абстракция чрез интерактивен метод. Съдържа ключови моменти, както от предварителната подготовка, така и от стандартния учебен материал. Въвежда всички необходими базисни символи, означения и понятия предвидени в програмата на МОН за съответната възраст.

Цена: 15.00 лв. За повече информация Поръчай
 Продукт: България - история и етнография - 3-4 клас Човек и общество - История
Опознай родината

"България - история и етнография" доизгражда представата за пространство и време в исторически аспект. Помага при отработването на модела (шаблона) за правилно построено научно изказване. Неусетно за детето дава възможност да се постигат повече учебни цели. Материалите в диска не се влияят от основния учебник или от стила на учителя. Те са изцяло базирани на основните критерии за постижения за тази възрастова група на МОН и работят върху дейности подкрепящи и развиващи децата.

Цена: 15.00 лв. За повече информация Поръчай
 Продукт: Опознай родината - 3-4 клас Човек и общество - География
Опознай родината

"Опознай родината" доизгражда представата за пространство и време в географски аспект. Помага при отработването на модела /шаблона/ за правилно построено научно изказване, с използване на терминология, в умерени рамки, но логически свързано и езиково правилно. Дава възможност на учителя да си поставя и отработва повече цели едновременно, като с това постига по голяма ефективност в обучението, без да му се налага драстично да променя модела си на преподаване.

Всички материали в диска са подчинени на тази концепция. Те не се влияят от основния учебник или от стила на учителя. Те са изцяло базирани на основните критерии за постижения за тази възрастова група на МОН и работят върху дейности подкрепящи и развиващи децата.

Цена: 15.00 лв. За повече информация Поръчай
 Продукт: Играчки-закачки 2 - 2-3 клас Български език
Играчки-закачки 2

Мултимедийната среда за обучение Играчки-закачки 2 е вторият продукт от поредицата за изучаване на български език (и третият от детския мултимедиен пакет). Само по себе си съдържанието му не е учебник, но продуктът съдържа всички елементи на учебната програма със силен акцент върху образователните цели за възрастта.

По своята интерактивна същност той е истински богата обучителна среда с музика, анимация и задачи за работа с компютър, в която децата са не само наблюдатели, а изследователи и откриватели, т.е. истински участници в процеса на овладяване на знания и умения.

Съдържанието е разработено с цел да подпомогне, задълбочи и усъвършенства уменията за: писане и четене; единиците при образуването на думите (сричка, звуков модел на думите); работа с текст - умения за четене, последователност на разказа, интонационни паузи; грамотност и естетика при редактиране на текст; особености на правописа - звучни/беззвучни съгласни; разширява на речниковия запас - сродни и близкозначни думи, работи се върху речевото поведение и културата на писменото общуване (писма, поздравителни картички).

Цена: 15.00 лв. За повече информация Поръчай
 Продукт: Играчки-закачки 1 - 0-1 клас Математика и български език
Играчки-закачки 1

Играчки-закачки 1 e истински интерактивен буквар и ценно помагало, предоставящ богати възможности за самостоятелна работа за едно дете на възраст от 4 до 7 години. Продуктът съдържа над 70 учебни часа напълно покриващи изискванията на МОН за основни умения по български език и математика в тази възраст.

Букварът съдържа около 600-700 езикови единици. Покрива обема на стандартните буквари, развива, както правото, така и обратното броене (1, 2, 3....- 3, 2, 1); събирането и изваждането до десет (проблемът за свързване Брой-Число); развива фонематичния слух (играта Мишка и Карти); въвежда правописа на малки думи и още много други способности.

Признат за най-добър обучителен продукт от асоциация "Родители", получил отлични отзиви от редица университети в България и голям брой действащи учители.

Цена: 25.00 лв. За повече информация Поръчай
 Продукт: Start Smart - 1-4 клас Английски език
Start Smart

Start Smart е интерактивна среда за забавление, обучение и самоусъвършенстване по английски език в ранна детска възраст (5-10 години). Start Smart e специално разработен за нуждите на българските деца по учебната методика на Иглика Ангелова, изпитана за занятия в клас и индивидуално обучение на ниво Elementary English.

Start Smart съдържа материал за около 500 езикови и лексикални единици, обобщен по следните теми: букви и звукове; предмети от дома; класната стая; цветове; числа; храни; облекло; части на тялото и лицето; основна граматика за глаголно време (просто и продължително време); глаголът CAN; часовникът, дните на седмицата, сезоните; много животни.

Цена: 25.00 лв. За повече информация Поръчай
 Продукт: Многоезичен картинен речник Oxford-Duden (български, английски, италиански, немски)
Oxford Duden

За първи път на българския пазар излиза електронно издание, в което са събрани цели дванадесет речника. В новите многоезични версии от серията картинни речници Оксфорд-Дуден са залегнали основните европейски езици, които са необходими за комуникацията ни с цял свят, а именно: английски, немски, италиански и български.

Цена: 25.00 лв. За повече информация Поръчай
 Продукт: Многоезичен картинен речник Oxford-Duden (български, английски, испански, френски)
Oxford Duden

За първи път на българския пазар излиза електронно издание, в което са събрани цели дванадесет речника. В новите многоезични версии от серията картинни речници Оксфорд-Дуден са залегнали основните европейски езици, които са необходими за комуникацията ни с цял свят, а именно: английски, френски, испански, и български.

Цена: 25.00 лв. За повече информация Поръчай
 Продукт: Английско-български и българско-английски картинен речник Oxford-Duden
Английско-български и българско-английски картинен речник Oxford-Duden

Мултимедийният картинен речник Oxford-Duden дефинира визуално над 55 000 понятия чрез номерирани илюстрации, обединени в 400 основни интерактивни изображения. Съдържанието е подредено по теми от природата, бита, техниката и пр., всяка структурирана по категории и подкатегории. Освен това, всяка дума или предмет може да се намери чрез универсалната търсачка или по азбучния показалец.

Цена: 15.00 лв. За повече информация Поръчай
  Продукт: Българска Енциклопедия "А-Я" - второто разширено и осъвременено електронно издание
Българска Енциклопедия "А-Я"

Второто разширено и осъвременено електронно издание съдържа над 32 000 статии, обхващащи цялото човешко знание. Енциклопедията предлага бързо и ефективно търсене по дума, фраза, форми на думата, категории и включени в изданието мултимедийни ресурси. Предоставена е възможност за поставяне на бележки и маркери към статиите и за търсене на информация по дадена тема в интернет и преглеждане на резултатите директно в прозореца на енциклопедията. Изданието е богато илюстрирано с повече от 11 000 изображения. Със звук са представени композитори и изпълнители на класическа, популярна и народна музика, всички национални химни. В изданието са включени над 300 видеофрагмента от български и чуждестранни игрални и научнопопулярни филми. Електронната енциклопедия съдържа над 350 осъвременени и изцяло нови мултимедийни приложения, измежду които: Атлас, Хроника на човечеството, Галерии, Мерни единици, Статистика, Текстове, Кино, Музика, Игра и др.

Важно: Всички закупили легално копие на първото електронно издание Българска Енциклопедия "А-Я" имат възможността да закупят новия разширен и осъвременен мултимедиен справочник за 20 лв. За повече информация: http://www.encyclopedia.bg/update.jsp

Цена: 50.00 лв. За повече информация Поръчай
 Продукт: Електронна енциклопедия "История на България"
Електронна енциклопедия 'История на България'

Електронното издание "История на България" включва над 13 000 статии, засягащи политическото, икономическото и културно-религиозното развитие на българите от най-древни времена до наши дни подредени азбучно и в 190 категории и подкатегории. Изданието предоставя възможност за бързо и ефективно търсене. Енциклопедията "История на България" е богато илюстрирана с над 2 000 фотографии и изображения, както и с видео материал. Електронната енциклопедия съдържа множество приложения, като "Хронология на събитията", "История в дати", Атлас, Галерии и Игра.
Продуктът е одобрен за учебно помагало със Заповед Н РД 09-09/05.01.2005 г. на министъра на образованието и науката.

Цена: 40.00 лв. За повече информация Поръчай
 Продукт: Словник Експерт
Словник Експерт

Словник Експерт е първият продукт, проверяващ граматическата коректност на документи на български език в MS Word!
Словник Експерт съдържа и:
- най-богатия речник за автоматична проверка на правописа на българския език;
- модул за сричкопренасяне;
- единствения електронен синонимен речник на българския език;
- речници за превод ПОЛИГЛОТ. Преводът се извършва в MS Word или MS Internet Explorer 5+;
- интелигентна система за търсене по форми на думите в Интернет страница или документ на български език;
- модул за фонетичната кирилизация на клавиатурата.
Продуктът е напълно съвместим с MS Word 97, MS Office 2000/ XP/ 2003.
Продуктът е одобрен за учебно помагало със Заповед Н РД 09-09/05.01.2005 г. на министъра на образованието и науката.

Цена: 60.00 лв. За повече информация Поръчай
 Продукт: КръстоСловник
КръстоСловник

КръстоСловник е първата електронна игра за съставяне на засичащи се думи на български език. За да победите в КръстоСловник трябва да сте наблюдателни и да умеете да съставяте и засичате думи, върху дъска с размер 15х15 квадрата. Правилата на играта са прости: играе се срещу компютър или в мрежа с до 6 души; сами избирате нивото на трудност - лесно, нормално, експерт; всеки играч разполага с определен брой букви, с които да съставя думи; всяка буква носи определен брой точки за съставената с нея дума. Освен точките, които носят самите букви, има и бонуси. Победител е играчът с най-голям брой точки.

Цена: 10.00 лв. За повече информация Поръчай
 Продукт: Световна футболна енциклопедия
Словник Експерт

Електронното издание "Световна футболна енциклопедия" включва над 2 500 актуализирани към настоящия момент статии, посветени на най-прочутите български и световни футболисти, треньори, отбори и шампионати подредени по азбучен ред. Изданието е богато илюстрирано с над 1 000 цветни и черно-бели фотографии и изображения.

Цена: 36.00 лв. За повече информация Поръчай


1 Не важи за продукта КръстоСловник и за населените места, които не се обслужват от Econt Express и Speedy.

Защита на личните данни